GRØN VARME SAMSØ A/S​

Priser

Her kan du læse om priser for varmeforsyning og tilslutning.

Taksbladet

Priser for tilslutning 2023

​Tilslut dig Grøn Varme Samsø - spar penge og få stabil drift

Fordele ved at vælge fjernvarme som energikilde til din bolig:

  • Fjernvarme er billigere at varme op med end olie
  • Fjernvarme er renlig og stort set vedligeholdelsesfri
  • Fjernvarmeanlægget fylder mindre end et traditionelt oliefyr
  • Din bolig bliver mere værd, hvis den er opvarmet med fjernvarme
  • Fyringen baseres primært på CO2-neutralt brændsel, herunder flis, træpiller og halm

Prisen for at blive tilsluttet fjernvarmen er for 2023 jf. gældende takstblad:

Tilslutningsbidrag kr. 13.250

Stikledningsbidrag kr. 13.250

I alt kr. 26.500 inkl. moms

Bidragene dækker over:

  • Stikledning (maks 15 meter) nedgraves og terræn reetableres
  • Overstiger længden af stikledningen 15 meter, målt i tracéet fra ejendommens skel og ind til hovedhaner på ejendommen afregnes kr. 1.250 inkl. moms pr. meter
  • Ønskes hovedhanerne placeret andre steder end indvendig på ydervæggen skal ejer bekoste foringsrør udført efter værkets anvisninger.

Der ydes ikke tilskud til konvertering af eksisterende varmeanlæg i huset. Den skal du som forbruger selv bekoste, og aftale med den udbyder af opgaven som du vælger. Der må udelukkende anvendes autoriserede VVS installatører.

Vi hjælper dig videre. Send en mail med dine kontaktoplysninger, så vender vi tilbage og aftaler nærmere.

E-mail: Info@gronvarmesamso.dk

Priser for tilslutning - erhverv

Store forbrugere og erhverv tilsluttes fjernvarmen efter afgivelse af tilbud på opgaven, af GRØN VARME Samsø.
Vi hjælper dig videre. Send en mail med dine kontaktoplysninger, så vender vi tilbage og aftaler nærmere.


E-mail: Info@gronvarmesamso.dk

Grøn Varme Samsø A/S har til formål at levere en høj forsyningssikkerhed til forbrugerene med bæredygtig varme til den billigst mulige pris.​

Kontakt os

Grøn Varme Samsø A/S

86 59 18 55

Info@gronvarmesamso.dk​

Søtofte 10

8305 Samsø

Se rutevejledning

Vandforsyningernes fælleskontor​

Museumsvej 1,
​8305 Samsø

CVR-nummer: 41106360